Perica Simić

IT menadžer

Perica Simić je IT menadžer u kompaniji Millennium Team.

Diplomirao je na visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, smer elektrotehnika i telekomunikacija. Posle završenih studija nastavlja sa stručnim usavršavanjem u oblastima programiranja i internet mreže.

Millennium Team-u priključuje se 2012. godine i kontinuirano razvijaeznanje i veštine.  Za njegov uspeh ključni su otvorenost ka inovacijama i želja za što efikasnijim i kvalitetnijim poslovanjem kompanije.

Sport, posebno američki fudbal najradije prati, a u  slobodno vreme najviše uživa sa porodicom.