Milan Prodanović

Tehnički direktor

Milan Prodanović je tehnički direktor u kompaniji Millennium Team.

U Beogradu je stekao diplomu Građevinskog fakulteta na katedri za puteve, aerodrome i železnice. Profesionalnu karijeru započeo je kao šef gradilišta objekata niskogradnje a dalje se usavršavao u različitim kompanijama na odgovornim pozicijama.

Od jula 2017. aktivno obavlja funkciju tehničkog direktora Millennium Team-a. U atmosferi gde se konstantno gradi međusobno poverenje i neguje jasna komunikacija, utvrđene korporativne vrednosti su zagarantovane.

Motiviše ga uspeh u poslu i sebi iznova postavlja nove ciljeve.