Marina Milošević – Perašević

Direktorka sektora opštih i pravnih poslova

Marina Milošević Perašević je direktorka sektora opštih i pravnih poslova u kompaniji Millennium Team.

Studije prava završila je na Pravnom fakultetu u Nišu. Neposredno po dobijanju diplome položila je pravosudni ispit i karijeru započela u advokatskoj kancelariji. Ubrzo joj sfera interesovanja postaje privredno i kompanijsko pravo. Od 2011. godine je u ompaniji Millennium Team i aktivno učestvuje u organizovanju poslova u okviru opšteg i pravnog sektora. Timski rad smatra presudnim za kvalitetno obavljen posao, dok je transparentna i jasna komunikacija osnov svakog dobrog rezultata.

Stalnim usavršavanjem, uz urođenu odgovornost i ambiciju, stremi ka najboljim rezultatima. Fokus joj je uvek na detaljima i svoju inspiraciju na dnevnom nivou dobija u porodici.