Gorana Golubović Vuksanović

Direktorka sektora ljudskih resursa

Gorana Golubović Vuksanović je direktorka sektora ljudskih resursa u kompaniji Millennium Team.

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u oblasti menadžmenta, gde je završila i master studije u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Znanje i profesionalno iskustvo sticala je u internacionalnim i domaćim kompanijama, tokom više od petnaest godina rada na rukovodećim menadžerskim pozicijama. Njen holistički pristup poslovnim procesima, ogleda se u ličnim praksama i inicijativama, ali i u kontinuiranom usavršavanju u oblastima organizacione transformacije kompanija, korporativne i interne komunikacije, i korporativne kulture. Sa top menadžmentom kompanija učestvovala je u procesima integracije, odnosno transformacije kompanija i biznis modela. Upravo ti timski uspesi motivišu je u profesionalnom radu.

Millennium Team-u priključila se početkom 2021. godine, negujući jednu od vrednosti kompanije, a to je da su zaposleni najvažniji resurs.

Ključni balans i motivaciju pronalazi u porodici, naročito svojim ćerkama, čitanju, plivanju i skijanju.