Reference

Izgradnja hidrotehničkih objekata

Izgradna i projektovanje hidrotehničkih objekata 

Vodovoda, kanalizacije, (fekalne, kišne), armirano -betonskih kolektora, crpnih stanica (vodovoda, kanalizacije, drenažnih/ podzemih voda, postrojenja i uređaja za pitku vodu, postrojenja za prečišćavanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda, retervoara, izgradnja i sanacija gradskih i regionalnih deponija 

1.     Izvođenje radova na izgradnji centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Kula i Vrbas  u Vrbasu

120000 ES.


2.      Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Rumenki

14500 ES.


3.      Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Starčevo

8000 ES.


4.      Izgradnja novog postrojenja za preradu otpadnih voda u opštini Ada

3000 E


5.      Regionalani projekat vodosnabdevanja "MORAVA"

Komponenta 1- Izgradnja : Poboljšanje postojećeg lokalnog sistema vodosnabdevanja u opštine Smederevska Palanka zamenom starih, disfunkcionalnih bunara sa novim bunarima. Izrada dodatnih elemenata mreže (rezervoara za vodu sa veznim cevovodom) neophodnih za transport prečišćene vode.

Komponenta 2 – Projektovanje i izvođenje: Regionalno postrojenje za prečišćavanje vode Trnovče – Faza 1 kapaciteta 200 l/s.

Komponenta 3– Projektovanje i izvođenje: Radovi na ovoj komponenti podrazumevaju izradu sveobuhvatnog programa redukcije gubitka (curenja) vode u okviru lokalnih mreža opštine Velika Plana i Smederevska Palanka i postojećeg potisnog cevovoda ( u dužini od 200 km), kao i povećanje operativne efikasnosti komunalnih preduzeća.


6.      Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacije
u ulicama Rumenačka i Kisačka u Novom Sadu

PE od ᴓ600 do ᴓ1600mm, L=3,5; PVC cevi Ø 315mm sa priključcima  u gradskoj sredini (L=2.808,20m)


7.      Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije otpadnih voda u naselju Begeč

PVC cevi Ø250, Ø300 mm ( L=17459 m)

PE cevi Ø250 ( L=1489 m)


8.      Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije otpadnih voda naselja Veternička rampa u Novom Sadu

PVC cevi Ø160, Ø250mm ( L=4524,30 m)


9.      Vodosnabdevanje i odvodjenje otpadnih voda na jadranskoj obali - Herceg Novi - postavljanje cevovoda i kolektora

6 crpnih stanica, kanalizacije L= 6087m, gravitacioni cevovod L= 843m , potisni cevovod vodovoda L= 3160m

Partner