Projekti

Millennium Team realizovao je do sada veliki broj infrastrukturnih projekata. Reference, kao i trenutno aktuelni projekti, pokazuju da naša kompanija poseduje ekspertizu, kadrovske i tehnološke kapacitete za realizaciju najsloženijih zahteva investitora i partnera.

Kao pouzdan partner od poverenja sa podjednakom uspešnošću i u zadatim rokovima realizujemo radove i projekte u različitim oblastima gradnje: u niskogradnji, visokogradnji, energetici i humanitarnom razminiranju.