VANGRADSKI TOPLOVOD

Ugovorena vrednost radova– 56.600.000,00 €

Izgradnja Vangradskog toplovoda, za snabdevanje Beograda toplotnom energijom iz TE „Nikola Tesla A„

Vrsta radova – Građevinski i mašinski radovi na izgradnji toplovoda