Projekat za čišćenje površine na brzoj saobraćajnici-IV reda državnog puta br.21, Novi Sad-Ruma „Fruškogorski koridor“

Sektor za razminiranje naše kompanije otpočeo je značajan projekat na „Fruškogorskom koridoru“. Ekspertski tim angažovan je na delu humanitarnog razminiranja koji će biti urađen u četiri faze.  Čišćenje terena radiće se do 6 metara dubine, odnosno 20 metara dubine posebnom metodom borehole.

Površina na kojoj će se  čištiti teren od ekspolozivnih ostataka rata, uključujući vodotokove i puteve,  deo je površine kojom će ići brza saobraćajnica.

Površina: 1.149.000 kvadratnih metara