KOSTOLAC B-030

Ugovorena vrednost za izvođenje radova na Izgradnji sistema za lož ulje je 860.000,00€