IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE SAO 4 – BW

Ugovorena vrednost Ugovora – 630.000,00€

Vrsta radova – građevinski, hidrotehnički, mašinski, elektro radovi, radovi na spoljnom uređenju