GASIFIKACIJA STARČEVA

Vrednost investicije: 420.000,00 €

Investicija „MILLENNIUM TEAM-a“

Kompletno izgrađena distributivna polietilenska mreža niskog pritiska MOP=4 bar, dužine 4,5 km.

Podneti su zahtevi za dobijanje građevinskih dozvola za:

– Čelični gasovod i mernu stanicu – Investitor JP Srbijagas 

– Čelični gasovod i MRS – Investitor Millennium team,

Izgradnjom ovih čeličnih gasovoda će se omogućiti snabdevanje Starčeva gasom.