Niskogradnja

Millennium Team realizuje sve projekte iz domena niskogradnje. Na tržištu se izdvajamo po ekspertizi koju imaju naši timovi, po inovativnim rešenjima koja primenjujemo I najsavremenijoj mehanizaciji koju angažujemo. Naš rad odlikuje efikasnost i odgovorno poslovanje.

Za naše partnere realizujemo poslove:

  • Izgradnje i projektovanja hidrotehničkih objekata: vodovoda, kanalizacije, armirano betonskih kolektora, crpnih stanica, postrojenja za pripremu vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda
  • izgradnje železničkih pruga, pružnih postrojenja i objekata
  • Izgradnje saobraćajne infrastrukture
  • Izgradnje i sanacije gradskih i regionalnih deponija