STRUČNI SARADNIK ZA BZR, ZŽS I ZOP

Osnovana 2003. godine, kompanija Millennium Team izrasla je u regionalnog lidera u svojoj oblasti, razvijajući poslovne aktivnosti na prostoru naše zemlje i regiona i od tada beleži kontinuirani rast.

Od svog osnivanja u okviru svoje osnovne delatnosti bavi se izgradnjom hidrotehničkih objekata, infrastrukturnih objekata – saobraćajnica, železnica, gasovoda, toplovoda, specijalnim radovima, konsaltingom i građevinskim inženjeringom. Najveće zasluge za poslovne uspehe Millennium Team ima menadžerski tim koji upravlja kompanijom, zaposleni, kao i visokostručno obučeni radnici sa višegodišnjim iskustvom u izvođenju radova ovakve vrste.

Millennium Team pokreću zaposleni, zato I tražimo ljude u kojima se rađaju nove ideje i koji će zajedno sa nama uložiti trud da se one zaista i ostvare!

Zbog proširenja obima posla kompanija Millennium team raspisuje konkurs za radno mesto:

STRUČNI SARADNIK ZA BZR, ZŽS I ZOP

USLOVI:

 • Obrazovanje: Najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena obima od najmanje 240 ESPB bodova u okviru obrazovno – naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka. Prednost imaju kandidati koji imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena od najmanje 240 ESPB bodova iz oblasti zaštite životne sredine i inženjerstva zaštite na radu,
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima lica za bezbednosti i zdravlja na radu u građevinskoj delatnosti;
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu osposobljenosti za obavljanje poslova BZR;
 • Položen stručni ispit za zaštitu od požara (ZOP);
 • Adekvatno poznavanje pravne regulative iz oblasti BZR, PPZ i ZŽS;
 • Poznavanje rada u MS Windows okruženju i programskom paketu MS Office;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Spremnost za timski rad i rad na terenu, organizovanost i preciznost u obavljanju poslova.

 

RADNI ZADACI:

 

 • Organizuje i realizuje poslove iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP (bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine);
 • Stara se o sprovođenju i primeni mera i propisa utvrđenih Zakonom, tehničkim propisima, odlukama, planovima i pravilnicima društva;
 • Obavlja poslove odgovornog lica za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom;
 • Obavlja poslove odgovornog lica za uprevljanje otpadom u skladu sa Zakonom;
 • Rukovodi izradom i ažuriranjem akta o proceni rizika;
 • Vrši izradu programa obuke radnika iz svog domena i organizuje u obuku zaposlenih;
 • Vodi potrebne evidencije predviđene propisima iz oblasti HSE;
 • Organizuje i nadgleda kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti aparata za gašenje požara, vatrogasnih uređaja i opreme za dojavu požara – stanica, hidranata i druge opreme;
 • Vrši obilaske gradilišta u cilju nadzora nad sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara;
 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život i zdravlje zaposlenih;
 • Kontroliše primenu mera i sredstava lične zaštite na gradilištima;
 • Izrađuje elaborat o uređenju gradilišta sa merama bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine i vrši za prijavu gradilišta nadležnoj instpekciji rada;
 • Vrši izradu planova za nabavku HTZ opreme;
 • Obezbeđuje izradu HSE tabli za gradilišta;
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline u skladu sa propisima;
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po pitanjima prethodnih i periodičnih pregleda zaposlenih.

NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju,
 • Kontinuiranu edukaciju i usavršavanje,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Obezbeđena oprema za rad,
 • Timska druženja.

 

Mesto rada: Beograd.

 

Rok za konkurisanje: 18.08.2022. godine.

 

Zainteresovani kandidati, koji ispunjavaju navedene uslove, mogu se prijaviti – poslati svoju radnu biografiju sa propratnim pismom na e-mail: posao@millenniumteam.rs.

 

Ukoliko vidite sebe u našem timu, pošaljite nam svoju biografiju. Kontaktiraćemo Vas ukoliko uđete u naredni krug selekcije.

 

NAPOMENA: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak:

– da kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

– da bude kontaktiran u period od godinu dana ukoliko se ukaže prilika za angažovanjem na istom ili sličnom radnom mestu.

 

Za više informacija o Millennium team-u možete posetiti naš sajt www.millenniumteam.rs/

 

Postanite deo našeg tima!