Delatnosti

Millennium Team je regionalni lider u oblasti građevinarstva. Razvijajući se u kontinuitetu od 2003. godine, kompanija preuzima sve složenije projekte i potvrđujući svoje kvalitete: pouzdanu i blagovremenu izgradnju, uz primenu savremenih tehnoloških rešenja i minimalan uticaj na životnu sredinu.