Novosti

Uspešno realizovan projekat rekonstrukcije i dogradnje Garaže Obilićev venac

Projekat rekonstrukcije i dogradnje Garaže Obilićev venac, od najsavremenijih objekata ove vrste u našoj zemlji, koji  je dobio naziv i smart park, uspešno je realizovala  naša kompanija Millennium Team u konzorcijumu sa PMC Inženjeringom i Termomontom

Projekat rekonstrukcije i dogradnje Garaže Obilićev venac, od najsavremenijih objekata ove vrste u našoj zemlji, koji  je dobio naziv i smart park, uspešno je realizovala  naša kompanija Millennium Team u konzorcijumu sa PMC Inženjeringom i Termomontom.   

Projekat rekonstrukcije i dogradnje Garaže Obilićev venac podrazumevao je da se ispod postojećeg objekta utisnu novi šipovi, kojima su ojačani temelji i noseća čelična konstrukcija. Takođe, sanirana su nekadašnja oštećenja na konstrukciji garaže.

Kapacitet postojeće garaže je povećan, dogradnjom četiri polunivoa odnosno, dve etaže na strani Obilićevog venca, odnosno ulice Maršala Birjuzova.

Imajući u vidu atraktivnost lokacije i težnju ka uklapanju u okruženje, poštovani su sledeći koncepti: formiranje čvrste i čitke fizičke strukture u duhu moderne, kompaktni gabarit kuće i projektovanje uz spoj modernih arhitektonskih elemenata i slojevitost forme, koja doprinosi prepoznatljivosti objekata;

Nadogradnjom četiri polunivoa, Garaža Obilićev venac sada ima ukupno 20.000 kvadrata, potpuno nove temelje, konstrukciju, fasadu i krov.

Garaža Obilićev venac je prvi objekat koji je dobio  sertifikat „smart park” i prva garaža koja ima solarne panele na vrhu, kako bi sama proizvodila energiju, energetski efikasno LED osvetljenje i šest punjača za elektro automobile.

Rekonstrukcija i dogradnja Garaže Obilićev venac 

Partneri