Reference

Izgradnja energetskih objekata

Izgradnja i projektovanje: 

Termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija 

medjunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda, skladišta za naftu i gas objekata za preradu nafte, gasovoda srednjeg pritiska, merno regulacionih stanica za gas, distributivne gasovodne mreže, vrelovoda i toplodalekovoda  

Detaljnije

Izgradnja hidrotehničkih objekata

Izgradna i projektovanje hidrotehničkih objekata 

Vodovoda, kanalizacije, (fekalne, kišne), armirano -betonskih kolektora, crpnih stanica (vodovoda, kanalizacije, drenažnih/ podzemih voda, postrojenja i uređaja za pitku vodu, postrojenja za prečišćavanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda, retervoara, izgradnja i sanacija gradskih i regionalnih deponija 

Detaljnije

Izgradnja infrastrukturnih objekata

Znanje, iskustvo i najsavremenija mehanizacija, uzdigle su Millennium Team u sam vrh građevinskih firmi na ovim prostorima 

Detaljnije

Specijalni Radovi

Horizontalno, vertikalno, i koso bušenje i podbušivanje

bušenje irigacionih bunara, podbušivanje autoputeva, pruga, kanala, uvlačenje cevi, i snižavanje nivoa podzemnih voda 

Detaljnije

Humanitarno razminiravanje

Humanitarno razminiravanje spada u okvir delatnosti naše kompanije. Millennium Team je za poslove razminiravanja registrovan, tehnički opremljen i kadrovski osposobljen

Detaljnije

Partner