Politika IMS

Politika IMS

POLITIKA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Obavezivanje na  očuvanje poverljivosti, integriteta i raspoloživosti kompletne materijalne i elektronske informacione imovine kompanije.

SERTIFIKATI

ISO 14001 - SISTEM MENADžMENTA žIVOTNOM SREDINOM (EMS)

ISO 3834-2 - SVEOBUHVATNI ZAVARIVAčKO TEHNIčKI ZAHTEVI KVALITETA

ISO /IEC 27 001 SISTEM MENADžMENTA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Partner