Delatnost

Delatnost

Osnovna delatnost kompanije Millennium Team je izgradnja građevinskih objekata niskogradnje.

•  Izgradnja i projektovanje hidrotehničkih objekata: vodovoda, kišne i fekalne kanalizacije, armirano betonskih kolektora, crpnih stanica, postrojenja za pripremu vode za piće, postrojenja za prečišcavanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda.

•  Izgradnja  i projektovanje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za preradu nafte i gasa, međunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda za transport, magistralnih i regionalnih toplodalekovoda.

•  Izvođenje radova na izgradnji železničkih pruga, pružnih postrojenja i objekata

•  Izgradnja saobraćajne infrastrukture

•  Izgradnja i sanacija gradskih i regionalnih deponija

Specijalni radovi:

•  Podbušivanje puteva i pruga metodom utiskivanja cevi

•  Podbušivanje metodom kosog usmerenog bušenja (HDD)

•  Bušenje i postavljanje geotermalnih sondi

•  Snižavanje nivoa podzemnih voda 

-          bušenjem drenažnih bunara

-          iglofilterima

•  Iznajmljivanje i pobijanje čeličnih zaptivnih pregrada sa Larssen-profilima prilikom izgradnje:

-          saobraćajnica i kanala

-          zaštite temeljnih jama

-          građevinskih objekata  na vodenim tokovima

-          deponija i odlagališta otpada

-          zidova za zaštitu od buke

-          hidrotehničkih objekata

-          izgradnje benzinskih stanica za postavljanje ukupnih rezervoara.

Humanitarno razminiravanje 

 Millennium Team je za poslove razminiravanja registrovan, tehnički opremljen i kadrovski osposobljen.

Partner