Aktuelni radovi

​Rekonstrukcijom Hercegovačke ulice počelo je uređenje prostora namenjenog za projekat "Beograd na vodi".

Rekonstrukcijom Hercegovačke ulice počelo je uređenje prostora namenjenog za projekat "Beograd na vodi".

U Hercegovačkoj ulici radilo se na uredjenju ulice a radovi su obuhvatali asfaltne radove, izradu ivičnjaka, popločavanje trotoara, izradu nove rasvete, kao i ozelenjavanje.

Radovi u Hercegovačkoj ulici  obuhvatali su rušenje postojećih ivičnjaka, kanaleta, kolovoza od asfalta i trotoara. Popravku oštećenja donjih slojeva kolovoza, ugradnju betonskih kanaleta, visinsko regulisanje šahti.

U toku rekonstrukcije Hercegovačke ulice, prema planu,  izvršena je izrada donjih nosećih slojeva, izradnja gornjeg nosećeg sloja od BNS 22, izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB O11 /s  kao i popločavanje betonskim plačama i izrada ivičnjaka.

Izvedeni su radovi na odvodnjavanju Hercegovačke ulice i parkinga.   Pored ovih radova u Hercegovačkoj ulici radjeni su i elektro radovi koji obuhvataju novu instalaciju za funkcionalnu i dekorativnu rasvetu. To podrazumeva postavljanje novog osvetljenja –specijalnih svetiljki spoljne rasvete.

Na kraju Hercegovacke ulice uradjen je specijalno dizajniran parking sa novom vrstom popločavanja, novim raster pločama, ozelenjavanjem i osvetljenjem.

Rekonstruisanom Hercegovackom ulicom stvorena je nova ambijentalna celina sa potpuno mederno dizajniranom rasvetom i urbanim mobilijarom. Osvetljenje u Hercegovačkoj ulici daće specifičan pečat uz zelenilo, urbani mobilijar (klupe, đubrijere i žardinjere).

Paralelno sa radovima u Hercegovačkoj ulici odvijaju se radovi na šetalištu uz obalo- utvrdu reke Save (a u nastavku Hercegovačke ulice i desno prema Brankovom mostu)  i promenada koja će spajati ovo  šetalište i zgradu Geozavoda.

Partner