Aktuelni radovi

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Pavla Simića

Izvodjenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreze u užem centru Novog Sada.

Rekonstrukcija se izvodi u ulici Pavla Simića,od ulici Maksima Gorkog do ulice Železničke. Vrši se zamena postojećeg cevovoda, starog više od pola veka,  postavljanjem novih cevi (postavljaju se paralelno dve poliester cevi f 800). Od ulice Vase Stajića do ulice Železničke, postavljaju se poliester cevi f 1000 u dužini od 318 metara. 

Tokom izvođenja radova svi postojeći kolektori moraju biti u funkciji tako da se vrši prepumpavanje. Paralelno sa postavljanjem cevovoda, radi se i na izradi revizionih šahtova, slivničke mreža i prevezivanje kućnih priključaka sa stare mreže, na novoizgradjenu

Partner