Aktuelni radovi

Rekonstrukcija i dogradnja Garaže Obilićev venac

Projekat rekonstrukcije i dogradnje Garaže Obilićev venac podrazumeva  da se ispod postojećeg objekta utisnu novi šipovi, kojima su ojačani temelji i noseća čelična konstrukcija. Takođe, projektom je planirana i sanacija oštećenja na konstrukciji garaže

Projekat rekonstrukcije i dogradnje Garaže Obilićev venac realizije  naša kompanija Millennium Team u konzorcijumu sa PMC Inženjeringom i Termomontom.   

Projekat rekonstrukcije i dogradnje Garaže Obilićev venac podrazumeva  da se ispod postojećeg objekta utisnu novi šipovi, kojima su ojačani temelji i noseća čelična konstrukcija. Takođe, projektom je planirana i sanacija oštećenja na konstrukciji garaže.

Kapacitet postojeće garaže će biti povećan, dogradnjom četiri polunivoa odnosno, dve etaže na strani Obilićevog venca, odnosno ulice Maršala Birjuzova.

Imajući u vidu atraktivnost lokacije i težnju ka uklapanju u okruženje, poštovaće se sledeći koncepti: formiranje čvrste i čitke fizičke strukture u duhu moderne, kompaktni gabarit kuće i projektovanje uz spoj modernih arhitektonskih elemenata i slojevitost forme, koja doprinosi prepoznatljivosti objekata;

Nadogradnjom četiri polunivoa, Garaža Obilićev venac će imati ukupno 20.000 kvadrata, potpuno nove temelje, konstrukciju, fasadu i krov.

Partner