Aktuelni radovi

Radovi Millennijum Team-a na izradi saobraćajnica u okviru projekta „Beograd na vodi“ teku po planu

U toku su radovi na postavljanju planiranih instalacija

RadoviMillennijum Team-a na izradi saobraćajnica u okviru projekta „Beograd na vodi“ vidno napreduju. U toku su radovi na postavljanju planiranih instalacija:

·         vodovod

·         kišna kanalizacija

·         fekalna kanalizacija

·         toplovod

·         gasovod

·         elektro instalacije

·         telekomunikacione instalacije

·         instalacije sistema za navodnjavanje

Sve instalacije se po završetku montaže ispituju u skladu sa zahtevima komunalnjih kuća i investitora. Nakon završetka svih podzemnih instalacija, nastavlja se sa izradom potrebnih slojeva kolovozne konstrukcje, uz redovno testiranje svakog nasutog sloja.

Paralelno se pripremom kolovozne konstrukcije, ugrađuju se sadne jame za drvoredne sadnice koje se pune humusom i pripremaju za sadnju.Predstoje radovi na izradi slojeva završne obrade (asfaltiranje, popločavanje), javne rasvete i ozelenjavanja.

Mreža saobraćajnica do objekata „Vista“, „Park View“ i do šoping mola „BW Galerija“ već je jasno vidljiva na terenu, kao i trase i do objekta „BW Kula“ čija izgradnja uskoro počinje.

Partner