Aktuelni radovi

Postavljanje šipova na gradilištu "Beograda na vodi"

Pripremni radovi na Plot-u 14 

U okviru pripremnih radova na Plot-u 14 izvršeni su pripremni  radovi: geodetsko snimanje i raščišćavanje terena. Postavljanje ograde u dužini od 482, 5 m. Iskop zemlje  III I IV kategorije sa utovarom i transportom  38.250 m3. Tokom pripremnih radova izvršena je izrada istražnih bušotina fi 160 mm  -  13.810,5 m.  Ugrađene su Larsen talpe-  691,2 m2. Snižavanje podzemnih voda radjeno je  bunarima prečnika 350/225 mm koji su opremljeni odgovarajućim crpnim agregatom, potisnim cevovodom, komandnim ormanom i automatikom .

Partner