Aktuelni radovi

Nastavak radova na izgradnji saobraćajnica i instalacija u okviru projekta Beograda na vodi

Naša kompanija, Millennijum Team nastavlja sa angažovanjem na izradi prve faze saobraćajnica u okviru projekta Beograd na vodi.

Naša kompanija, Millennijum Team nastavlja sa angažovanjem na izradi prve faze saobraćajnica u okviru projekta Beograd na vodi. Posle prvog paketa saobraćajnica, koje su obezbedile pristup i prvom izgrađenom stambenom objektu „BW Residence“, nastavlja se izgradnja ulica i bulevara, do tržnog centra koji je u izgradnji, kao  i prepoznatljive Kule koja će biti zaštitni znak ovog dela grada.

Objekti u okviru projekta Beograd na vodi, svakako zahtevaju i reprezentativnu infrastrukturu koja podrazumeva sve neophodne instalacije u skladu sa visokim zahtevima investitora i korisnika kao i široke bulevare sa dovoljno saobraćajnih traka, parking mesta i dosta zelenila.

Planirana infrastrukturna mreža obuhvata:

·         vodovod

·         kišnu kanalizaciju

·         fekalnu kanalizaciju

·         toplovod

·         gasovod

·         elektro instalacije

·         telekomunikacione instalacije

·         instalacije sistema za navodnjavanje

U okviru saobraćajnica, izvodi se određen broj parking mesta čime će se obezbediti  pristup planiranim garažama unutar budućih objekata. Na ovaj način parkiranje u okviru saobraćajnica će se svesti na najmanju moguću meru i ujedno omogućiti da se velika pažnja posveti površinama koje su namenjene biciklistima i pešacima.

Millennijum Team će u sklopu ovih radova izvesti preko 2 km saobraćajnica. Svi noseći slojevi kolovozne konstrukcije i asfaltni slojevi (BNS i AB) izvode se u skladu sa propisima uz konstantnu kontrolu nosivosti svakog izvedenog sloja. U okviru projekta  izvođenja radova na saobraćajnicama nalaze se i biciklističke staze u bulevarima ili biciklističke trake u saobraćajnici kao i pešačke staze (trotoare) i značajne zelene površine.

Za sve površine izvodi se adekvatno odvodnjavanje, uz ugradnju separatora pre ulivanja atmosferske vode u kolektor.

Završna obrada svih pešačkih staza i parking mesta su kvalitetne granitne ploče, dimenzija i boje prema izboru projektanta, atraktivno dizajniranog sloga sa granitnim baštenskim i saobraćajnim ivičnjacima.

Bulevari imaju ozelenjeno razdelno ostrvo, a u okviru svih saobraćajnica izvode se manje zelene oaze koje oplemenjuju prostor i uz moderno dizajnirane klupe za odmor, predstavljaju jedinstvene ambijentalne celine.

Odabrane vrste školovanih sadnica iz eminentnih evropskih i domaćih rasadnika sa dugom tradicijom proizvodnje sadnog materijala, koriste se za oplemenjivanje kompletnog prostora. Pored stabala, zelene površine su upotpunjene travom, perenama i cvećem. Za održavanje zelenih površina ugrađuje se sistem za navodnjavanje koji se snabdeva podzemnim vodom preko posebno izvedenog bunara.

Moderno dizajniran urbani mobilijar, ugrađuje se na svim pešačkim površinama i obuhvata klupe, kante za otpatke sa sortiranjem otpada i posebne kante za pseći otpad sa kesama za upotrebu.

Ugrađuje se javna i dekorativna rasveta savremenog oblika i visokog kvaliteta, sa led svetlima i sa mogućnošću kontrole i regulisanja intenziteta svetla. Rasveta je jedinstvenog dizajna za ceo prostor Beograda na vodi, kako na šetalištu uz savu, tako i na saobraćajnicama.

Nastavak radova na izgradnji saobraćajnica i instalacija u okviru Beograda na vodi

Partner