Aktuelni radovi

​Izgradnja prve faze saobraćajnica projekta Beograd na vodi

Izgradnja prve faze saobraćajnica  u okviru projekta „Beograd na vodi“ podrazumeva svu potrebnu infrastrukturu za objekte koji se grade u okviru ovog projekta.

Izgradnja prve faze saobraćajnica  u okviru projekta „Beograd na vodi“ podrazumeva svu potrebnu infrastrukturu za objekte koji se grade u okviru ovog projekta.

Zahtevi investitora i očekivanja budućih žitelja „Beograda na vodi“ su veoma visoki kako u pogledu funkcionalnosti, tako i u pogledu kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala. Usvojenim Prostornim planom definisane su regulacione linije saobraćajnica i trase kompletne infrastrukture koja se trenutno izvodi što podrazumeva vodovod, kišnu i fekalnu kanalizaciju, toplovod, gasovod, elektro i telekomunikacione instalacije i instalacije sistema za navodnjavanje.  U okviru saobraćajnica ( u ukupnoj dužini od 1600 m sa svim saobraćajnim i pešačkim stazama)  izvodi se određen broj parking mesta, biciklističke staze u bulevarima ili biciklističke trake u saobraćajnici, pešačke staze (trotoari) kao i prostor za zelenilo.

Za sve površine izvodi se adekvatno odvodnjavanje, uz ugradnju separatora pre ulivanja atmosferske vode u kolektor.

Svi noseći slojevi kolovozne konstrukcije i asfaltni slojevi (BNS i AB) izvode se u skladu sa propisima uz konstantnu kontrolu nosivosti svakog izvedenog sloja. Završna obrada svih pešačkih staza i parking mesta su granitne ploče, dimenzija i boje prema izboru projektanta. Ugrađuje se javna i dekorativna rasveta savremenog oblika i visokog kvaliteta, sa led svetlima i sa mogućnošću kontrole i regulisanja intenziteta svetla. Odabrane vrste školovanih sadnica iz eminentnih evropskih i domaćih rasadnika sa dugom tradicijom proizvodnje sadnog materijala, koriste se za oplemenjivanje kompletnog prostora. Za održavanje zelenih površina ugrađuje se sistem za navodnjavanje koji se snabdeva podzemnim vodom preko posebno izvedenog bunara.

Posebno dizajniran urbani mobilijar, ugrađuje se na svim pešačkim površinama i obuhvata klupe, kante za otpatke sa sortiranjem otpada kao i posebne kante za pseći otpad sa kesama za upotrebu.

Izgradnja prve faze saobraćajnica projekat Beograd na vodi 

BW Infrastructures -Roads and Utilities -railway 

Partner