Aktuelni radovi

Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Surčin

Projekat fekalne kanalizacije u naselju Surčin podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže za upotrebljene vode pod niskim pritiskom. Mrežu čine cevovodi prečnika Ø75 do Ø160 mm od polietilena kvaliteta PE 100 za radni pritisak 6 bara

Projekat fekalne kanalizacije u naselju Surčin podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže za upotrebljene vode pod niskim pritiskom. Mrežu čine cevovodi prečnika Ø75 do Ø160 mm od polietilena kvaliteta PE 100 za radni pritisak 6 bara. Ukupna dužina kanalizacione mreže pod niskim pritiskom iznosi  L=45.100 m.

Cevovodi su ukopani od 1.4 do 1.6 m. Na cevovodima (Ø75 do Ø160 mm) se ugrađuju  račve (pod uglom od 45°) za priključenje kućnih veza. Račve su posebni fazonski komadi prečnika jednakog uličnom cevovodu i odvojcima prema kućama prečnika DN 63 mm. Odvojak je projektovan kao tipski dužine cca 1 m i završava se tipskim čepom koji je zavaren. Spojevi na cevovodu i odvojcima izrađuju se elektrofuzionim načinom zavarivanja.

Predviđeno je da se sva domaćinstva priključe na niskopritisnu kanalizaciju. Postojeći objekti kolektivnog stanovanja, škole i javni objekti biće priključeni na gravitacionu kanalizaciju.

Izradnja sekundarne kanalizacione mreže Surčin

Partner