Aktuelni radovi

​Izgradnja prve faze saobraćajnica projekta Beograd na vodi

Izgradnja prve faze saobraćajnica  u okviru projekta „Beograd na vodi“ podrazumeva svu potrebnu infrastrukturu za objekte koji se grade u okviru ovog projekta.

Detaljnije

Projekat izvođenja radova sanacije čišćenja taložnice i izgradnje cevovoda PP Makiš

Projekat izvođenja radova sanacije čišćenja taložnice i izgradnje cevovoda PP Makiš je stvaranje neophodne zapremine od 1.320.000м3 vode kao i polaganje novoprojektovanog cevovoda 2х1500мм u dužini od 400 m za PP Makiš 2.

Detaljnije

Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Surčin

Projekat fekalne kanalizacije u naselju Surčin podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže za upotrebljene vode pod niskim pritiskom. Mrežu čine cevovodi prečnika Ø75 do Ø160 mm od polietilena kvaliteta PE 100 za radni pritisak 6 bara

Detaljnije

Beograd na vodi -Sava promenada

Projekat “ SAVA PROMENADA “je podeljen u tri celine:

1. ZONA OBALE - Sanacija i rekonstrukcija obaloutvrde 2. ZONA HERCEGOVAČKE ULICE - Rekonstrukcija ulice 3. ZONA PROMENADE - Izgradnja promenade

Detaljnije

Beograd na vodi – Pirotehnički pregled

Pirotehnički pregled i pirotehnički nadzor nad radovima na parceli Beograda na vodi u cilju smanjenja rizika od NUS (neaktivirana ubojna sredstva)

Detaljnije

Rekonstrukcija i dogradnja Garaže Obilićev venac

Projekat rekonstrukcije i dogradnje Garaže Obilićev venac podrazumeva  da se ispod postojećeg objekta utisnu novi šipovi, kojima su ojačani temelji i noseća čelična konstrukcija. Takođe, projektom je planirana i sanacija oštećenja na konstrukciji garaže

Detaljnije

Regionalani projekat vodosnabdevanja "Morava"

Cilj projekta jeste opšte unapređenje vodosnabdevanja korisničkih opština, što podrazumeva povećanje   stabilnosti vodosnabdevanja iz regionalnih i lokalnih izvorišta, izgradnju savremenog regionalnog postrojenja za prečišćavanje sirove vode i dobijanje vode adekvatnog kvaliteta na duži vremenski period kao i smanjenje gubitaka u lokalnim distributivnim mrežama uključujuću rehabilitaciju istih.

Detaljnije

Postavljanje šipova na gradilištu "Beograda na vodi"

Pripremni radovi na Plot-u 14 

Detaljnije

Vodosnabdevanje i odvodjenje otpadnih voda na jadranskoj obali - Herceg Novi - postavljanje cevovoda i kolektora

Vodosnabdevanje i odvodjenje otpadnih voda na jadranskoj obali - Herceg Novi - postavljanje cevovoda i kolektora

Detaljnije

​Rekonstrukcijom Hercegovačke ulice počelo je uređenje prostora namenjenog za projekat "Beograd na vodi".

Rekonstrukcijom Hercegovačke ulice počelo je uređenje prostora namenjenog za projekat "Beograd na vodi".

Detaljnije

Partneri